שרית יעקבי


מנהלת החשבונות

שרית אחראית על ניהול המשרד ועל ניהול החשבונות במשק.